Bộ Y tế thu hồi 4 sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

in-lich-tet-2018
Bộ Y tế thu hồi 4 sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ
Đánh giá bài viết

Bộ Y tế vừa có Quyết định thu hồi sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không bảo đảm an toàn do vi phạm về ghi nhãn sản phẩm (nhãn phụ sản phẩm ghi sai về hạn sử dụng so với hồ sơ công bố).

Căn cứ Quyết định của Chánh Thanh tra bộ Y tế về việc Thực hiện quy định của pháp luật với vấn đề an toàn thực phẩm các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ tại TP.Hà Nội và kết quả thanh tra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hàn Việt do đoàn Thanh tra thực hiện đến hết ngày 2/8/2017; đồng thời, xét đề nghị của phòng Thanh tra Y tế dự phòng, Thanh tra bộ Y tế, mới đây Thanh tra bộ Y tế đã ra Quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn.

Quyết định của Thanh tra bộ Y tế về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn.

Theo đó, thu hồi 4 sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hàn Việt (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) do có vi phạm về ghi nhãn sản phẩm (nhãn phụ sản phẩm ghi sai hạn sử dụng so với hồ sơ công bố). Cụ thể gồm:

Sản phẩm dinh dưỡng công thức S26 số 1 – Gold Newborn dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi; ngày sản xuất 30/6/2016; hạn sử dụng ghi trên hộp sản phẩm 30/3/2018.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức S26 số 2 – Gold Progress dành cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi, ngày sản xuất 19/9/2016; hạn sử dụng ghi trên hộp sản phẩm 19/9/2018.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức S26 số 3 – Gold Toddler dành cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên, ngày sản xuất 9/11/2016; hạn sử dụng ghi trên hộp sản phẩm 9/8/2018.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức S26 số 4 – Gold Junior dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, ngày sản xuất 11/10/2016; hạn sử dụng ghi trên hộp sản phẩm 11/7/2018.

Thời hạn thực hiện thu hồi sản phẩm là 14 ngày, thời hạn xử lý sản phẩm sau thu hồi là 7 ngày kể từ ngày ký.

Cũng theo thông tin từ Thanh tra bộ Y tế, công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hàn Việt chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm nêu trên dưới sự giám sát của đoàn Thanh tra và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi kết thúc việc thu hồi và xử lý sản phẩm trên, công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hàn Việt phải báo cáo với Thanh tra bộ Y tế, cục An toàn thực phẩm, sở Y tế Hà Nội về kết quả thu hồi và xử lý sau thu hồi.

nguoiduatin-thoibaonet

thiet-ke-in-an-quang-cao-tuong-lai-viet
in-lich-tet-2018