Cách tính chiều cao của bé khi trưởng thành (dựa vào độ tuổi và di truyền)

in-lich-tet-2018
Cách tính chiều cao của bé khi trưởng thành (dựa vào độ tuổi và di truyền)
Đánh giá bài viết

Dù là trẻ sơ sinh hay đã lớn, vẫn luôn có cách để bố mẹ biết được (tương đối) chiều cao của con mình trong tương lai. Những cách dự đoán chiều cao của bé thường dựa vào tuổi xương và chiều cao của cha mẹ để tính ra. Dưới đây là một số cách có thể tham khảo.

Trẻ sơ sinh

Chiều cao của con trai = chiều cao khi sinh (mm) )/0.2949
Chiều cao của con gái = chiều cao khi sinh (mm) )/0.3109
Công thức này chỉ đúng với những trẻ sinh đủ tháng, nếu đo chiều cao của con đúng đến mm, kết quả cho ra sẽ chính xác hơn.
Ví dụ:
Chiều cao khi sinh của một bé trai là 500 mm, bé gái là 470 mm thì chiều cao tương lai của các bé sẽ là:
– Chiều cao của bé trai = 500 : 0.2949 = 1695,4 (mm) => chiều cao tương lai là 1.695 (m)
– Chiều cao của bé gái = 470 : 0.3109 = 1511,7(mm) => chiều cao tương lai là 1.51 (m)

Bé 2 tuổi

Nhiều người tin rằng, chiều cao của bé khi trưởng thành sẽ gấp đôi chiều cao lúc 2 tuổi (chẳng hạn lúc 2 tuổi trẻ cao 85cm, thì khi lớn sẽ cao 1,7m).

Bé 3 tuổi

Chiều cao của con trai = chiều cao khi 3 tuổi ×0.545 + chiều cao trung bình của bố mẹ ×0.544+37.69 (cm)
Chiều cao của con gái = chiều cao khi 3 tuổi ×0.545 + chiều cao trung bình của bố mẹ ×0.544+25.63 (cm)

Ví dụ:
– Chiều cao của bố: 162cm
– Chiều cao của mẹ: 150cm
+ Đối với bé trai chiều cao lúc 3 tuổi là 92cm
=> Chiều cao trong tương lai = 92×0.545 + ((162+150) ÷ 2) × 0.544 +37.69 = 172.69(cm) = 1.73 (m)
+ Đối với bé gái chiều cao lúc 3 tuổi là 91cm
=> Chiều cao trong tương lai: 91×0.545 + ((162+150) ÷ 2) × 0.544 + 25.63 = 160.089(cm) = 1.6 (m)

Bé 10 tuổi
Nhiều thông tin cho rằng, chiều cao lúc trưởng thành bằng chiều cao lúc 10 tuổi nhân với 1,25 (ví dụ khi 10 tuổi bé cao 1,3m thì lúc trưởng thành bé sẽ cao 1,62m).

Công thức tính chiều cao của con dựa vào chiều cao của bố mẹ

Đây gọi là cách tính chiều cao theo di truyền, mỗi cách đều có sai số nhất định. Đồng thời, yếu tố di truyền chỉ chiếm chưa đến 50% ảnh hưởng đến chiều cao thật sự sau này của bé, vì thế chiều cao khi trưởng thành của con hoàn toàn có thể vượt qua chiều cao của bố mẹ cũng như kết quả từ những công thức này.

Cách 1:
Chiều cao của con trai = (chiều cao của bố + chiều cao của mẹ) ×1.08/2
Chiều cao của con gái = (chiều cao của bố ×0.923+ chiều cao của mẹ)/2

Ví dụ:
– Chiều cao của bố: 162cm
– Chiều cao của mẹ: 150cm
Chiều cao của con trai = (162 + 150) x 1.08 / 2 = 168,5cm
Chiều cao của con gái = (162 x 0,923 + 150) / 2 = 149,7cm

Cách 2:
Chiều con của con gái = (chiều cao của bố – 12.7cm + chiều cao của mẹ) / 2
Chiều cao của con trai = (chiều cao của mẹ +12.7cm + chiều cao của cha) / 2

Ví dụ:
– Chiều cao của bố: 162cm
– Chiều cao của mẹ: 150cm
Chiều cao của con gái = (162 – 12,7 + 150) / 2 = 149,65cm
Chiều cao của con trai = (150 + 12,7 + 162) / 2 = 162,4cm

(Theo webtretho)

thiet-ke-in-an-quang-cao-tuong-lai-viet
in-lich-tet-2018