Những nhân tố SEO trên một trang website

in-lich-tet-2018

2. Title Tag:
Tiêu đề, từ khóa, là người đầu tiên từ mà bạn đặt từ khóa của bạn Địa điểm và sau khi sử dụng các từ có thể thu hút du khách
3. Meta Description:
Nhiều công cụ tìm kiếm sử dụng thẻ mô tả bất cứ lúc nào, nhưng nó là tốt nhất để đặt nó đúng trong trường hợp. Đặt từ khóa của bạn trong đầu của mô tả meta đầu tiên, mô tả meta và trang web của bạn thu hút du khách.
4. Meta Từ khoá:
Có nhiều người tìm kiếm là bây giờ không được tính từ khóa meta, nhưng sử dụng động cơ ít các thẻ từ khóa tìm kiếm động cơ, các từ khóa meta bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm vẫn còn giá trị gì đó để có thứ hạng trang web của bạn
5. Use Alt Text for Image Optimization:
Không thể nhìn thấy hình ảnh cho Crawlers. Như vậy, hiển thị thích hợp bằng cách sử dụng Alt thẻ nội dung của bạn với từ khoá được nhắm mục tiêu để tối ưu hóa hình ảnh,
6. Static URL:
Hãy nhớ rằng tất cả các trang quan trọng của bạn nên ngắn và URL tĩnh .
7. Sử dụng các nhóm:
H1, h2, và sử dụng thẻ h3 Tiêu đề để xác định loại đối tượng trọng điểm của họ, và đưa từ khóa của bạn trong phong cách ít nhất một lần một tiêu đề.
8. HTML hợp lệ:
Sử dụng W3C HTML validator vào HTML của trang của bạn là hợp lệ. Một trang web để biết thêm các lỗi HTML sẽ tạo ra không xếp hạng tốt trong SERPS.
9. Robot. Txt:
Trang web của bạn cho công cụ tìm kiếm với robots.txt file bạn có thể giới hạn truy cập. Kiểm tra trên website của bạn với trình thu thập thông tin robot.txt là bắt buộc.
10. XML Sitemap:
Tạo XML Sitemap XML Sơ đồ website của bạn bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang của bạn.
11. Giữ Text cơ thể của bạn Để Đọc
Sử dụng các từ khóa của bạn trong phần văn bản, nhưng giữ cho nội dung văn bản có thể đọc được.
12. Liên kết nội bộ
Xây dựng liên kết nội  giữa các bài viết liên quan
thiet-ke-in-an-quang-cao-tuong-lai-viet
in-lich-tet-2018