Sự thay đổi thuật toán bộ máy tìm kiếm Google Search Engine

in-lich-tet-2018
 

Google cho biết, thuật toán của công cụ tìm kiếm thay đổi nhiều hơn 400 lần trong năm 2009. Trung bình có một thay đổi thêm vào 1 ngày, mặc dù hầu hết là thay đổi nhỏ. Nhưng nó cũng minh họa các tần số thay đổi thuật toán. kỹ thuật có liên quan của Baidu đã đề cập trong Baidu Club rằng Baidu thay đổi thuật toán nhỏ một ngày, thay đổi lớn trong một tháng. Tại sao công cụ tìm kiếm thường xuyên thay đổi?

1. Sự cải thiện của riêng mình, mà nên tài khoản cho hầu hết các thay đổi và cập nhật các thuật toán, bởi vì công cụ tìm kiếm cần phải thích ứng với tốc độ phát triển của Internet hoặc cải thiện các thuật toán của Công ty seo. Do đó, bạn cần phải thêm một yếu tố mới vào thứ tự ban đầu và loại bỏ các yếu tố không cần thiết.

2. Một phần của những thay đổi được thực hiện cho SEOSPAM. Không có vấn đề bất kỳ lúc nào, sẽ có SEOSPAM, và nó không thể được loại bỏ. Vì vậy, sau khi phân tích các mẫu công cụ tìm kiếm sẽ tấn công chúng với một cách thức chung của SEOSPAM để tối ưu hóa kết quả tìm kiếm.

Công cụ tìm kiếm luôn luôn thay đổi và cập nhật thuật toán của họ, SEO là ở một vị trí rất thụ động. Nhưng mục đích chính của bản cập nhật thường xuyên của thuật toán vẫn còn để tối ưu hóa kết quả tìm kiếm để cho phép kết quả tìm kiếm động cơ có liên quan hơn để nâng cao sự hài lòng của người dùng Google SEO. Đối với một trang web, mục đích cốt lõi cần được để cung cấp các sản phẩm tốt nhất.

SEOERs được coi là tối ưu hóa bằng cách cố gắng tìm ra thuật toán tìm kiếm, nhưng thực sự không có SEOER người hiểu được thuật toán của các công cụ tìm kiếm và chỉ cần tối ưu hóa một trang web bằng kiến thức về thuật toán. Trong thực tế như là một SEOER tốt, anh cần phải có một sự hiểu biết toàn diện của trang web và biết đâu mà lợi thế, bất lợi, và những vấn đề có thể phát sinh, vv Họ phải biết những loại chiến lược sử dụng để nâng cao hiệu quả SEO của trang web. Công cụ tìm kiếm luôn luôn thay đổi, trong khi SEOER một liên tục sau sự thay đổi. Cách duy nhất để tránh bị phá vỡ trong sự thay đổi là nhằm tăng cường nền tảng của trang web.

thiet-ke-in-an-quang-cao-tuong-lai-viet
in-lich-tet-2018