Tốc độ Website ảnh hưởng đến thứ hạng website

in-lich-tet-2018
Sau hội thảo PubCon, Matt Cutts cho biết, Google đã thảo luận và đưa thêm yếu tố tốc độ load trang và tải trang vào hệ thống tìm kiếm xếp hạng website. Đây là yếu tố hướng đến người dùng rất rõ nét.

Matt Cutts giải thích thêm rằng, đồng sáng lập Google mong muốn rằng tốc độ tìm kiếm trong tương lai sẽ thực sự nhanh kể cả với các trang báo điện tử. Điều này có nghĩa rằng, các trang có tốc độ truy cập nhanh chắc chắn sẽ có thứ hạng cao hơn các trang có tốc độ truy cập chậm. Matt cũng nói thêm rằng, tốc độ tải trang hiện đang là một trong những yếu tố quyết định tính điểm chất lượng quảng cáo trong hệ thống AdWords. Từ năm 2010, yếu tố tốc độ tải trang đã được Google sử dụng như là một yếu tố giúp website lên top.   Cũng theo thông báo của Search Engine Land thì có trên 200 yếu tố được sử dụng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Mỗi yếu tố đều có tầm quan trọng khác nhau. Trước đây nó được hiểu dựa trên số lượng tài nguyên mà Google đầu tư cho 1 website, những website có tốc độ load nhanh thường tận dụng được tối đa lượng tài nguyên này và có tốc độ index đầy đủ hơn các site khác. Động thái này của Matt Cutt chắc chỉ là một động thái nhằm tái khẳng định vấn đề, hướng các website để việc tăng cao chất lượng dịch vụ của họ và giảm tải bớt cho các server của Google.

thiet-ke-in-an-quang-cao-tuong-lai-viet
in-lich-tet-2018